CGD Blog , Tuyển sinh

VƯỢT TRỘI CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG ANH NGỮ TẠI CGD

Trường Tiểu Học Công Nghệ Giáo Dục  triển khai hệ Tài Năng Anh Ngữ (TNAN) với chương trình học tập đạt tiêu chuẩn giáo dục bang và quốc gia (State and National Standards) của Hoa Kỳ.

Với mục tiêu tạo điều kiện cho học sinh được tham gia chương trình giáo dục hiện đại chuẩn Mỹ với chi phí hợp lý và gia tăng cơ hội học tập quốc tế, chương trình TNAN tại CGD sẽ mang lại cho học sinh một cơ hội học tập với những lợi ích vượt trội.

 

1. Chương trình tài năng anh ngữ vượt trội tại CGD

Chương trình đạt chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn giáo dục quốc gia Hoa Kỳ (Common Core State Standard và Next Generation State Standard) với 4 môn học cốt lõi:

+ Môn ESL (tiếng Anh): được xây dựng và đo lường theo khung tham chiếu Ngôn Ngữ chung Châu Âu 6 bậc (CEFR).

+ Môn Language Arts (Văn học) và Math (Toán học): được xây dựng theo tiêu chuẩn cốt lõi chung CCSS Mỹ – Common Core State Standards

+ Môn Science (Khoa học): được xây dựng theo tiêu chuẩn khoa học thế hệ mới NGSS Mỹ – Next Generation Science Standard.

Hệ thống kiểm tra đánh giá định kỳ chuyên biệt được xây dựng dựa trên khung CEFR và tiêu chuẩn CCSS/ NGSS Mỹ. Trong năm học, học sinh được đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra năng lực ngôn ngữ Starters/Movers/Flyers (Cambridge)  và bài kiểm tra đo lường tiến bộ học tập MAP TEST (NWEA).

 

2. Phương pháp giảng dạy dựa trên bốn trụ cột

Phương pháp giảng dạy được xây dựng và phát triển dựa trên bốn trụ cột chính:

+ Content and Language Integrated: Học sinh không chỉ học Tiếng Anh (study the language) mà sẽ sử dụng tiếng Anh như một công cụ để tiếp nhận kiến thức các môn học khác (use the language to learn knowledge).

+ Project based learning: Học sinh thực hiện các dự án cá nhân và dự án nhóm qua sự hướng dẫn của giáo viên, từ đó phát triển khả năng làm việc nhóm và nâng cao kĩ năng thuyết trình – tranh biện.

+ The 5E’s model: Học trải nghiệm qua việc thực hành và khám phá theo quy trình 5E: Gắn kết (Engage) – Khám phá (Explore) – Diễn giải (Explain) – Củng cố (Elaborate) – Đánh giá (Evaluate).

+ Blended learning: Áp dụng công nghệ học trực tuyến và ngoại tuyến để học sinh có thể duy trì và phát triển khả năng tự học tại nhà.

Với việc kết hợp cùng mô hình giáo dục vượt trội tại trường hạnh phúc CGD School, học sinh vừa được xây dựng một nền tảng vững chắc về kiến thức, vừa được phát triển vượt bậc tư duy toàn cầu khi có khả năng học tập, tư duy bằng tiếng Anh ngay từ những giai đoạn khởi đầu. Sẵn sàng cho tương lai học tập – làm việc trong môi trường quốc tế khi sở hữu kiến thức và học tập trong môi trường tiêu chuẩn Mỹ.