Giới thiệu

Triết lý giáo dục

Công nghệ giáo dục (CGD) thiết kế những việc làm giáo dục cho học sinh tự mình làm ra sản phẩm giáo dục cho chính mình. Bản thiết kế thao tác hóa việc học sao cho dễ làm, dễ học: Học sinh nào cũng học được, học gì được nấy, học đâu chắc đấy! Hơn nữa, học sinh sẽ được sống trong một môi trường an toàn, mỗi ngày học thêm những điều mới mẻ, và do vậy mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui, học sinh sẽ cảm nhận được hạnh phúc của việc học.