Tin hoạt động , Tin tức

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin thông báo:
Nhà trường sẽ đăng tải thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 trên website và facebook của nhà trường vào ngày 10/4/2020 (thứ Sáu).
Xin thông báo tới Phụ huynh học sinh quan tâm và theo dõi.