Tin hoạt động , Tin tức , Tuyển sinh , Uncategorized

THÔNG BÁO KẾT THÚC PHÁT HÀNH HỒ SƠ TUYỂN SINH

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin thông báo:

Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội kết thúc phát hành hồ sơ tuyển sinh năm học 2018-2019 từ ngày 07 tháng 3 năm 2018.