Tin hoạt động , Tin tức

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “THỬ THÁCH 7 NGÀY NÓI TIẾNG ANH 2023 – 7-DAY ENGLISH SPEAKING CHALLENGE 2023”
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “THỬ THÁCH 7 NGÀY NÓI TIẾNG ANH 2023 – 7-DAY ENGLISH SPEAKING CHALLENGE 2023” Với mục đích tạo môi trường phát triển tư duy ngôn ngữ, khuyến khích khả năng sáng tạo và vận dụn...
Chi tiết