Tin giáo dục

CGD School – British council: Bản tin tháng 10
Bản tin số Thứ 2! Chúng tôi vui mừng giới thiệu với Quý vị về bản tin hàng tháng số Thứ hai của chúng ta. Chúng ta đã khởi đầu một năm học mới thật bận rộn nhưng hiệu quả. Thầy...
Chi tiết
CGD School – British council: Bản tin tháng 9
Kính gửi Phụhuynh Xin chào mừng Quý Phụ huynh đến với Bản tin tháng 9. Bản tin đầu tiên! Chúng tôi vui mừng giới thiệu với Quý vị về bản tin đầu tiên của Hội Đồng Anh và ...
Chi tiết
CGD School – British council tháng 12: Khối 4
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị chuẩn bị bước sang tháng học thứ tư của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội đồng Anh và trường tiểu học Công Nghệ Giáo Dục. Trong bốn tuần t...
Chi tiết