Tin giáo dục

CGD School – British council: Bản tin tháng 2/2017
Kính gửi Quý Phụ huynh, Xin chào mừng Quý vị đến với Bản tin tháng 2/2017. Bản tin thứ năm Chúng tôi vui mừng gửi tới Quý vị bản tin hàng tháng, số thứ 5. Các giáo viên Hội đồng Anh đều rất ấn tượng v...
Chi tiết
CGD School – British council tháng 11: Khối 4
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị chuẩn bị bước sang tháng học thứ ba của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội Đồng Anh và Trường tiểu học Công nghệ Giáo dục. Trong bốn tuần tới, co...
Chi tiết
CGD School – British council tháng 11: Khối 3
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị chuẩn bị bước tháng học thứ ba của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội Đồng Anh và Trường tiểu học Công nghệ Giáo dục. Trong bốn tuần tới, con Quý...
Chi tiết
CGD School – British council tháng 11: Khối 2
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị chuẩn bị bước sang tháng thứ ba của chương trình học với giáo viên Hội Đồng Anh và Trường tiểu học Công nghệ Giáo dục. Trong bốn tuần tới, con Quý ...
Chi tiết
CGD School – British council: Bản tin tháng 11
Xin chào mừng Quý Phụ huynh đến với Bản tin tháng 11. Bản tin số Ba! Chúng tôi vui mừng giới thiệu với Quý vị về bản tin hàng tháng số Thứ ba của chúng ta. Con Quý vị đã tiếp tục...
Chi tiết
CGD School – British council: Khối 4
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị chuẩn bị bước sang tháng học thứ 2 của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội Đồng Anh. Trong 4 tuần học tiếp theo, con Quý vị sẽ ôn tập về các h...
Chi tiết
CGD School – British council: Khối 3
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị chuẩn bị bước tháng học thứ hai của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội Đồng Anh. Trong bốn tuần tới, các con sẽ ôn tập về các loại phòng và đ...
Chi tiết
CGD School – British council: Khối 2
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị chuẩn bị bước sang tháng thứ hai của chương trình học với giáo viên Hội Đồng Anh. Trong bốn tuần tới, con Quý vị sẽ học về các đồ vật và hoạ...
Chi tiết