CGD School – British council tháng 3/2017: Khối 4
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị sắp bước sang tháng thứ 6 của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội đồng Anh và Trường TH Công Nghệ Giáo Dục. Trong bốn tuần tới, các con sẽ học cách nhận biết và gọi...
Chi tiết
CGD School – British council tháng 3/2017: Khối 3
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị chuẩn bị bước sang tháng học thứ sáu của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội đồng Anh và trường tiểu học Công Nghệ Giáo Dục. Trong bốn tuần tới, con Quý vị sẽ ôn tậ...
Chi tiết
CGD School – British council tháng 3/2017: Khối 2
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị bắt đầu bước sang tháng thứ 6 của kỳ học 2 của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội đồng Anh và Trường TH Công Nghệ Giáo Dục. Trong bốn tuần đầu tiên của kỳ học này,...
Chi tiết
CGD School – British council tháng 3/2017: Khối 1
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị bắt đầu tháng học thứ 2 của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội Đồng Anh và Trường Công nghệ giáo dục Hà Nội. Trong bốn tuần học tiếp theo, con Quý vị sẽ học cách n...
Chi tiết
CGD School – British council: Bản tin tháng 3/2017
Kính gửi Quý Phụ huynh, Bản Tin Số 6 Chúng tôi vui mừng gửi tới Quý vị bản tin hàng tháng số thứ 6 phản ánh một khởi đầu bận rộn của học kỳ mới. Bắt đầu vào kỳ học mới, các giáo viên Hội đồng Anh đã c...
Chi tiết
CGD School – British council tháng 2/2017: Khối 4
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị bắt đầu bước sang kỳ học thứ 2 của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội đồng Anh và Trường TH Công Nghệ Giáo Dục. Trong bốn tuần tới, các con sẽ học cách nhận biết v...
Chi tiết
CGD School – British council tháng 2/2017: Khối 3
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị chuẩn bị bước sang tháng học thứ tư của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội đồng Anh và trường tiểu học Công Nghệ Giáo Dục. Trong bốn tuần tới, con Quý vị sẽ học cá...
Chi tiết
CGD School – British council tháng 2/2017: Khối 2
Kính gửi Quý Phụ huynh, Con Quý vị bắt đầu bước sang tháng thứ 5 của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội đồng Anh và Trường TH Công Nghệ Giáo Dục. Trong bốn tuần đầu tiên của kỳ học này, con Quý vị s...
Chi tiết