Biểu phí , Tuyển sinh

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2023-2024

Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo quy định các khoản phí, chính sách phí và chính sách ưu đãi năm học 2023-2024 của Trường như sau: