Ngày 8-3

Chúng em mong ngày ngày

Là tháng 3 ngày 8.

Ngày mùng 8 tháng 3

Chương trình múa và ca

Của trường em tuyệt lắm

Các thầy rất sốt sắng

Hát một bài rất hay

Thầy Tuấn thầy Bảo hay

Thầy Mạnh nhẹ nhàng quá

Các cô giáo xinh lạ

Múa đẹp còn hát hay

Chúng em cũng dựng xây

Châm ngôn và bài hát

Khéo tay nên rất đạt

Khi làm phở cuốn ngon

Bố mẹ Ngọc Lam còn

Đàn, hát hay lắm đó

Dù trời có mưa gió

Chương trình vẫn rất hay

Chúng em mong ngày ngày

Là tháng 3 ngày 8.