Lịch sử ra đời

Năm 1978, Hồ Ngọc Đại mở trường Thực nghiệm tại Hà Nội. Trường vừa là nơi học tập của con em Hà Nội, vừa là cơ sở nghiên cứu khoa học về giáo dục phổ thông, nhằm phát triển tối ưu trẻ em Việt Nam hiện đại. Đường lối của Hồ Ngọc Đại nhằm “Hiện đại hóa nền giáo dục” và “Công nghệ hóa quá trình giáo dục”, cho phù hợp với nền sản xuất đã công nghiệp hóa trên phạm vi toàn cầu, nhằm đưa ra một giải pháp căn bản và toàn diện cho nền giáo dục Việt Nam thời hiện đại.

GS. Hồ Ngọc Đại -“cha đẻ” mô hình thực nghiệm.

Công nghệ giáo dục (CGD) tìm cách kiểm soát quá trình giáo dục, dọc theo tiến trình phát triển tự nhiên của trẻ em hiện đại. Công nghệ giáo dục được thiết kế trên nền tảng triết học duy vật biện chứng, những thành tựu của tâm lí học và của các khoa học chuyên ngành khác của thế kỷ XX. Xét về mặt kỹ thuật thuần túy, Công nghệ giáo dục mượn nguyên lí cơ bản của công nghệ sản xuất đại công nghiệp là phân giải quá trình sản xuất ngay trong bản thân nó thành các yếu tố cấu thành nó, mà phân giải bản thân quá trình giáo dục, rồi thực thi từng bước một, chắc chắn quá trình hình thành cái mới trong tâm lý trẻ em hiện đại.

CGD xem trẻ em không phải là đối tượng chịu sự tác động một cách thụ động, mà là một chủ thể hoạt động để tự mình làm ra sản phẩm giáo dục, cho chính mình, nhờ vậy mà trở thành chính mình, trở thành một cá nhân, một thành viên có thể sống bình thường trong xã hội hiện đại. CGD đã trở thành niềm hạnh phúc đi học của con trẻ. Mô hình trường Thực nghiệm đã trở thành niềm mơ ước của nhiều phụ huynh và học sinh và được triển khai rộng rãi tại 43 tỉnh/thành cả nước.

 

Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó của Hà Nội. Trường sẽ là một môi trường trí tuệ, lành mạnh, an toàn cho trẻ. Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội cũng sẽ là nơi thể hiện sự nối tiếp thành quả nghiên cứu Công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại và các cộng sự của ông, những người hiện nay vẫn đang tâm huyết, kiên trì mang lại sự thay đổi tốt đẹp cho giáo dục Việt Nam.