HỘI THAO SỨC TRẺ PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2017-2018

  1. Mục đích

Ngày hội thể thao Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội năm học 2017 – 2018 được tổ chức nhằm: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống luyện tập thể dục thể thao cho học sinh trong toàn trường; Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong đội ngũ nhà giáo và học sinh.

Qua thi đấu đánh giá được công tác chủ nhiệm lớp, công tác tổ chức giảng dạy môn giáo dục thể chất của giáo viên bộ môn và phong trào luyện tập thể dục thể thao.

  1. Yêu cầu

Tổ chức thi đấu đúng quy định của Điều lệ.

100% các lớp phải có vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung theo quy định của Điều lệ.

Qua Hội thao tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm các phong trào hoạt động của các tập thể lớp; Phát hiện tài năng, năng khiếu có kế hoạch bồi dưỡng huấn luyện đáp ứng công tác phát triển thể dục thể thao của nhà trường.

Ban giám hiệu, Ban tổ chức, các khối lớp, các tổ chức đoàn thể, giáo viên thể dục có trách nhiệm phối hợp chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện phục để tổ chức thành công Ngày hội thể thao.

  1. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: Từ 7h00 đến 12h00 ngày 07/4/2017 (thứ Bảy)

– Địa điểm: Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai, ngõ 104 Nguyễn An Ninh.

  1. Các môn và nội dung hội thao: (7 môn, 40 nội dung)
STT Môn thi đấu Đối tượng thi đấu Số lượng/lớp
1 Điền kinh    
1.1 Chạy 30m Khối: 1, 2 và 3 01 Nam và 01 Nữ
1.2 Chạy 40m Khối: 4 và 5 01 Nam và 01 Nữ
1.3 Chạy tiếp sức 4x25m Tất cả các khối 04 Nam và 04 Nữ
2 Nhảy bao bố Tất cả các khối Tất cả HS
3 Kéo co Tất cả các khối Số HS/đội dựa theo số HS có mặt thi đấu
4 Nhảy dây Tất cả các khối Tất cả HS
5 Phá bóng đối phương Khối 2 01 Nam và 01 Nữ
6 Bóng rổ Khối: 3, 4 và 5 5 HS/đội

(có ít nhất 01 HS nữ)

  1. Chương trình hội thao
Thời gian Nội Dung
7h00’ – 7h15’ Ổn định đội hình
7h15’ – 7h50’ Lễ Diễu hành
7h50’ – 7h55’ – Chào cờ

– Giới thiệu đại biểu

7h55’ – 8h00’ Khai mạc Hội thao
8h00’ – 8h03’ Lời tuyên thệ của trọng tài
8h03’  – 8h05’ Lời tuyên thệ của vận động viên
8h05’ – 8h10’ Hát tập thể toàn trường
8h10’ – 8h15’ Bài đồng diễn Võ
8h15’ – 8h20’ Nhảy Zumba
8h20’- 8h25’ Đội cổ vũ biểu diễn
8h25’ – 9h25’ Các môn Điền kinh
9h25’ – 11h30’

(Các môn thi diễn ra đồng thời)

 

 

Thi đấu Bóng rổ khối Ba, khối Bốn, khối Năm
Thi phá bóng đối phương Khối Hai
Thi đấu Nhảy dây
Thi nhảy bao bố
Thi Kéo co
11h30’ – 11h50’ Tổng kết trao giải
11h50’ – 11h55’ Bế mạc
  1. Ban Giám hiệu và Ban tổ chức hội thao đề nghị:

(i) GVCN các lớp:

– Tổ chức tuyển chọn HS tham dự các môn thi cá nhân, tổ chức đội thi đấu các môn thi tập thể;

– Thông báo lịch Hội thao tới PHHS để PHHS phối hợp quản lý HS trong thời gian tổ chức Hội thao.

(ii) GV và cán bộ, nhân viên được phân công:

– Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và phân công nhiệm vụ;

– Đảm bảo ngày hội thao được tổ chức tốt.

(iii) Ban PHHS các lớp và PHHS:

– Đưa HS tập trung tại Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai (ngõ 104 Nguyễn An Ninh) và đón HS theo thời gian tổ chức;

– Phối hợp và hỗ trợ với GVCN quản lý HS trong thời gian tổ chức Hội thao.

 

BAN TỔ CHỨC