Biểu phí , Tuyển sinh

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2020 – 2021)

 

I. HỌC PHÍ

Khối 1: 49.000.000đ/năm/học sinh.

Khối 2, 3: 39.000.000đ/năm/học sinh.

Khối 4, 5: 35.000.000đ/năm/học sinh.

Quy định thanh toán

 • Đóng theo tháng (chỉ áp dụng với khối 4, 5): đóng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 hàng tháng.
 • Đóng theo học kì: Giảm 3% tổng số tiền, chỉ áp dụng khi học phí được đóng trước khi bắt đầu mỗi học kỳ (việc giảm trừ không áp dụng cho khối 1, 2).
 • Đóng cả năm:
 • Khối 1, 2: Giảm 3% tổng số tiền, chỉ áp dụng khi học phí được đóng đầy đủ trước khi bắt đầu năm học.
 • Khối 3, 4, 5: Giảm 5% tổng số tiền, chỉ áp dụng khi học phí được đóng đầy đủ trước khi bắt đầu năm học.

 

II. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

III. CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Học phí

 • Chính sách cho các gia đình có 2 con trở lên cùng học một thời điểm tại Trường (có hồ sơ theo đúng quy định): Giảm 10% học cho con thứ hai trở lên.
 • Chính sách cho học sinh có anh/chị ruột đã tốt nghiệp tại trường và học sinh trước khi vào lớp Một học ở các trường mầm non có thỏa thuận hợp tác với Trường (có hồ sơ theo đúng quy định): Giảm 5% học phí.
 • Trong trường hợp học sinh được hưởng nhiều mức ưu đãi cho một loại phí, nhà trường sẽ áp dụng mức ưu đãi cao nhất cho loại phí đó.

(Các chính sách đã được áp dụng đối với học sinh nhập học từ năm học 2019-2020 trở về trước sẽ không thay đổi.)

IV. CHÍNH SÁCH CHẬM THANH TOÁN

 • Học sinh đóng tiền muộn với hạn cuối sẽ phải đóng thêm phí hành chính tương đương với 10% số tiền đóng muộn.
 • Học sinh đóng tiền muộn 30 ngày so với hạn cuối sẽ tuân theo quyết định của nhà trường.

V. HÌNH THỨC THANH TOÁN

 1. Thanh toán bằng tiền mặt tại Văn phòng.
 2. Chuyển khoản vào tài khoản:- Tên tài khoản: Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội.- Số tài khoản: 19027386108011 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình.