Tin giáo dục

Hà Nội tích cực “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

(HanoiTV) – Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020 trong toàn ngành. Trọng tâm của phong trào này là thay đổi phương pháp dạy và học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày để việc làm hôm nay hiệu quả hơn hôm qua, là hành động thiết thực nhất của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên góp phần chuyển biến giáo dục nước nhà. Đổi mới sáng tạo trong dạy và học phải được thực hiện bằng những sản phẩm, được minh chứng cụ thể thiết thực, hiệu quả, được bạn bè, xã hội tôn vinh, học tập và làm theo.

Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua này, nhiều trường học tại Hà Nội đã xây dựng và thực hiện nhiều phương pháp dạy và học mới, sáng tạo cho chính giáo viên và học sinh, tạo nên những chuyển biến tích cực. Ghi nhanh của phóng viên Đài PTTH Hà Nội tại một trường học.