Dịch vụ

Dịch vụ Xe đưa đón

Nhà trường cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh theo nhu cầu của phụ huynh bằng xe 16 chỗ và 29 chỗ, có bố trí nhân viên đi kèm trên từng xe. Trên cơ sở đăng kí cụ thể của học sinh, nhà trường sẽ bố trí các tuyến xe phù hợp trong nội thành Hà Nội.

Có 2 hình thức đưa đón học sinh như sau:

  • Tại các điểm đón – trả cố định:

Các điểm đón – trả cố định được thiết lập trên cơ sở đăng ký cụ thể của học sinh, nếu tại 1 khu vực có từ 3 học sinh trở lên thì Trường sẽ lập 01 điểm đón – trả cố định và thông báo tới cha mẹ học sinh. Thời gian đón và trả tại từng điểm cụ thể sẽ được sắp xếp và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế khi bắt đầu hoạt động.

  • Tại địa chỉ của học sinh

Học sinh sẽ được đón và trả tại cửa nhà (nếu nhà mặt phố) hoặc tại đầu ngõ (nếu nhà trong ngõ). Thời gian đón và trả học sinh sẽ được thông báo tới từng phụ huynh để phụ huynh bố trí đưa và đón học sinh đúng thời gian.