Tin tức

CUỘC THI ẢNH “NÉT ĐẸP NHÀ GIÁO EQUEST”

BÀI DỰ THI:
Giáo viên Hà Thị Thùy Trang
Trường tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội.
☺2 in 1 – Hai trong một
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”