Cơ cấu tổ chức

Trường tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội là cơ sở giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội

 

HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP TRƯỜNG

TRÍCH NGANG CỦA TIẾN SĨ NGUYỄN THỊ BAN

Chủ tịch HĐQT trường (2013-2021) CGD phố Vọng

Tiến sĩ Giáo dục học, chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học tiếng Việt. 

Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc

– Trưởng ban trị sự Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo 

– Tham gia giảng dạy và làm công tác quản lí tại Khoa Sư phạm, Phòng Đào tạo, Trung tâm hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng thuộc Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

– Là thành viên sáng lập và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hồi đồng Quản trị trường Mẫu giáo Liễu Giai, Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục HN 

– Hiện là thành viên sáng lập và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT trường Mầm non Liễu Giai Cầu Giấy và Trường Tiểu học Times Schools

Bản tiếng Anh: 

Vice President of the Board of Directors of CGD School.

– Doctor of Education, majoring in Theory and methods of Vietnamese teaching method.

– Lecturer at Northwestern Pedagogical College.

– Head of the Management Board of Education Magazine – Ministry of Education and Training.

– Participated in teaching and management work at the Faculty of Pedagogy- Training Department- Center for Cooperation in Training under the University of Education, Vietnam National University, Hanoi.

– Founder and President of the Board of Directors of Lieu Giai Kindergarten.

– Currently a founder and President of the Board of Directors of Lieu Giai- Cau Giay Kindergarten and Times Schools Primary School.

 

TRÍCH NGANG CỦA CÔ TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ

Hiệu trưởng trường Tiểu học Công nghệ giáo dục HN (2013-2021)

Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn

Nguyên Giáo viên Trường Tiểu học Thực nghiệm (1980-2012)

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thực nghiệm (2002-2012)

Huy chương vì sự nghiệp giáo dục và nhiều bằng khen, giấy khen của ngành giáo dục.

 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: NGUYỄN HỒNG THUÝ

Cử nhân Ngoại ngữ; Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Nguyên Chuyên viên Trung tâm Công nghệ giáo dục (2002-2006)
Nguyên Trợ lý Ban giám đốc và HĐQT Trường Quốc tế Hà Nội (2006-2008)
Nguyên Phó Tổng giám đốc thứ hai Trường Quốc tế Hà Nội (2008-2013)
Điện thoại: 091 305 0787

Phó Hiệu trưởng: NGUYỄN ĐĂNG TÙNG
Cử nhân Sư phạm Sinh – KTNN; Cử nhân Sư phạm Giáo dục chính trị; Cử nhân Ngôn ngữ Anh; Thạc sỹ Triết học
Nghiên cứu viên Trung tâm Công nghệ giáo dục, Bộ GD&ĐT (2006-2009)
Nghiên cứu viên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT (2009-2015)
Cán bộ Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới CT, SGK GDPT, Bộ GD&ĐT (2015-7/2017)
Điện thoại: 098 938 3824