Dịch vụ

CÂU LẠC BỘ NGOẠI KHÓA VÀ LỚP ĐÓN MUỘN

Để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận phụ huynh và học sinh về các hoạt động sau giờ tan học, nhà trường tổ chức các lớp trông muộn và các câu lạc bộ ngoại khóa cho học sinh đang học tại Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội. Cụ thể như sau:

  1. Lớp đón muộn

Từ 17h00 đến 18h30, nếu cha mẹ chưa đón được học sinh cần thông báo với giáo viên chủ nhiệm và đăng ký với văn phòng để học sinh được chuyển sang lớp đón muộn (phí đón muộn được tính trên mỗi 30 phút). Học sinh sẽ được nhân viên/giáo viên trông nom, chăm sóc, tổ chức vui chơi hoặc hướng dẫn hoàn thành các nhiệm vụ học tập chưa hoàn thành trong ngày.

  1. Câu lạc bộ ngoại khóa sau giờ học

Để đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh và giúp học sinh khám phá, phát triển tài năng, giải trí sau những giờ học chính. Các CLB ngoại khóa sau giờ học được tổ chức từ 16h30 tùy theo nhu cầu và sở thích của học sinh. Nhà trường tổ chức một số CLB ngoại khóa theo từng năm học như sau: Mỹ thuật, Võ thuật, Bóng rổ, CLB Khoa học STEM, Dance Sport, Ảo thuật, Piano… Danh sách CLB và lịch học sẽ được thông báo tới phụ huynh khi vào học chính thức, phụ huynh đăng ký học qua văn phòng và GVCN.

Lưu ý:  Lịch hoạt động trên đây có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Phụ huynh có thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại Văn phòng nhà trường trong giờ hành chính.