Biểu phí , Tuyển sinh

CGD SCHOOL THÔNG BÁO BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2023-2024

Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo biểu phí năm học 2023-2024 của Trường như sau