Biểu phí , Tin giáo dục , Tuyển sinh

CGD SCHOOL THÔNG BÁO BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2022-2023

Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo biểu phí năm học 2022-2023 của Trường như sau: