Tin giáo dục

CGD School – British council tháng 3/2017: Khối 1

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Con Quý vị bắt đầu tháng học thứ 2 của khóa học tiếng Anh với giáo viên Hội Đồng Anh và Trường Công nghệ giáo dục Hà Nội. Trong bốn tuần học tiếp theo, con Quý vị sẽ học cách nói và viết số từ 1 đến 10 và sử dụng các từ số nhiều trong tiếng Anh. Các con cũng sẽ được đọc 2 câu chuyện và thực hành đọc thêm chữ cái trong bảng chữ cái.

Trong trang tiếp theo, chúng tôi xin gửi tới Quý vị thông tin về nội dung bài học và hoạt động mà chúng tôi mong muốn các con sẽ hoàn thành trong 4 tuần học tới. Xin Quý vị lưu ý đây là nội dung khung bài học và giáo viên có thể sẽ thay đổi thứ tự của chủ đề hoặc thay đổi các hoạt động khác nhau theo tình hình thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu học của các con. Cùng với việc sử dung giáo trình học chính, các giáo viên cũng sẽ sử dụng các tài liệu bổ trợ được điều chỉnh phù hợp với khả năng tiếng Anh của các con trong lớp.

Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ của Quý vị trong việc giúp con em mình phát triển khả năng học tiếng Anh một cách tốt nhất.

Trân trọng.

Thomas Evans – Giám đốc Chi nhánh

Chris Whiffin-Trưởng nhóm giáo viên