Thông báo tuyển sinh năm học 2017 – 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 của Trường như sau: 1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh lớp Một (sinh năm 2011) 2. PHƯƠ...
Chi tiết
Câu hỏi thường gặp
Nội dung đang cập nhập…...
Chi tiết
Những điều cần biết
NHỮNG ĐIỀU PHỤ HUYNH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC CHO CON VÀO TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI I. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 1. Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục theo chuẩn kiến thức và ...
Chi tiết