NHỮNG ĐIỀU PHỤ HUYNH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC CHO CON VÀO TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI (Năm học 2021-2022)
NHỮNG ĐIỀU PHỤ HUYNH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC CHO CON VÀO TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI (Năm học 2021-2022) I.    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Với triết lí giáo dục Đào tạo con người tự chủ,...
Chi tiết
THÔNG BÁO (Về việc dừng tiếp nhận đăng kí dự tuyển trực tuyến)
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo: Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội đã tiếp nhận đủ chỉ tiêu đăng kí dự tuyển trực tuyến theo Kế hoạch tuyển sin...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2020 – 2021)
  I. HỌC PHÍ Khối 1: 49.000.000đ/năm/học sinh. Khối 2, 3: 39.000.000đ/năm/học sinh. Khối 4, 5: 35.000.000đ/năm/học sinh. Quy định thanh toán Đóng theo tháng (chỉ áp dụng với khối 4, 5): đóng từ n...
Chi tiết
NHỮNG ĐIỀU PHỤ HUYNH CẦN BIẾT
NHỮNG ĐIỀU PHỤ HUYNH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC CHO CON VÀO TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI (Năm học 2020-2021)\ I. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Với triết lí giáo dục Đào tạo con người tự chủ, c...
Chi tiết
CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRỰC TUYẾN (ONLINE) NĂM HỌC 2020-2021
Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội, xin được giới thiệu với Phụ huynh các bước đăng ký dự tuyển trực tuyến (online) vào lớp Một năm học 2020 -2021 gồm:       Bước 1: Phụ huynh đăng nhập vào đườ...
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2020-2021
Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp Một năm học 2020-2021 của Trường như sau: ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH Trẻ sinh năm 2014.   PHƯƠNG THỨC TUYỂ...
Chi tiết
NHỮNG ĐIỀU PHỤ HUYNH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC CHO CON VÀO TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI (Năm học 2019-2020)
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục theo chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ giáo dục và đào tạo. Đồng thời, nhà trường kế thừa những tư tưởng giáo dục và thành tựu về mô hì...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC Năm học 2019 – 2020
HỌC PHÍ Khối 1,2: 39.000.000đ/năm/học sinh. Khối 3,4,5: 35.000.000đ/năm/học sinh. Quy định thanh toán Đóng theo tháng (chỉ áp dụng với khối 3,4,5): đóng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 hàng tháng. Đóng...
Chi tiết