QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2023-2024
Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo quy định các khoản phí, chính sách phí và chính sách ưu đãi năm học 2023-2024 của Trường như sau:...
Chi tiết
CGD SCHOOL THÔNG BÁO BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2023-2024
Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo biểu phí năm học 2023-2024 của Trường như sau...
Chi tiết
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC SINH NHẬP HỌC NĂM HỌC 2023- 2024
Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo chính sách ưu đãi cho học sinh nhập học năm học 2023-2024 của Trường như sau:...
Chi tiết
CGD SCHOOL THÔNG BÁO BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2022-2023
Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo biểu phí năm học 2022-2023 của Trường như sau:  ...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2021 – 2022)
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2021 – 2022) I.   HỌC PHÍ HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC Năm học 2021 – 2022   Khối 1, 2: 49.000.000đ/năm/học sinh. Khối 3, 4: 39.000.000đ/năm/họ...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2020 – 2021)
  I. HỌC PHÍ Khối 1: 49.000.000đ/năm/học sinh. Khối 2, 3: 39.000.000đ/năm/học sinh. Khối 4, 5: 35.000.000đ/năm/học sinh. Quy định thanh toán Đóng theo tháng (chỉ áp dụng với khối 4, 5): đóng từ n...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC Năm học 2019 – 2020
HỌC PHÍ Khối 1,2: 39.000.000đ/năm/học sinh. Khối 3,4,5: 35.000.000đ/năm/học sinh. Quy định thanh toán Đóng theo tháng (chỉ áp dụng với khối 3,4,5): đóng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 hàng tháng. Đóng...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2018 – 2019)
   HỌC PHÍ Khối 1: –  Học kì 1: 18.000.000đ/học kì/học sinh –  Học kì  2: 19.500.000đ/học kì/học sinh (bao gồm cả phí học tiếng Anh với người nước ngoài 2 tiết/ tuần) Khối 2,3,4,5: 35...
Chi tiết