CGD SCHOOL THÔNG BÁO BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2022-2023
Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo biểu phí năm học 2022-2023 của Trường như sau:  ...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2021 – 2022)
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2021 – 2022) I.   HỌC PHÍ HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC Năm học 2021 – 2022   Khối 1, 2: 49.000.000đ/năm/học sinh. Khối 3, 4: 39.000.000đ/năm/họ...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2020 – 2021)
  I. HỌC PHÍ Khối 1: 49.000.000đ/năm/học sinh. Khối 2, 3: 39.000.000đ/năm/học sinh. Khối 4, 5: 35.000.000đ/năm/học sinh. Quy định thanh toán Đóng theo tháng (chỉ áp dụng với khối 4, 5): đóng từ n...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC Năm học 2019 – 2020
HỌC PHÍ Khối 1,2: 39.000.000đ/năm/học sinh. Khối 3,4,5: 35.000.000đ/năm/học sinh. Quy định thanh toán Đóng theo tháng (chỉ áp dụng với khối 3,4,5): đóng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 hàng tháng. Đóng...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2018 – 2019)
   HỌC PHÍ Khối 1: –  Học kì 1: 18.000.000đ/học kì/học sinh –  Học kì  2: 19.500.000đ/học kì/học sinh (bao gồm cả phí học tiếng Anh với người nước ngoài 2 tiết/ tuần) Khối 2,3,4,5: 35...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2017 – 2018)
HỌC PHÍ 3.200.000 đ/tháng/học sinh Quy định thanh toán Đóng theo tháng: đóng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 hàng tháng Đóng 1/2 năm: Giảm 3% tổng số tiền, chỉ áp dụng khi học phí được đóng trước khi b...
Chi tiết