TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG
Mô tả công việc: Thiết kế và thực hiện các chương trình phòng ngừa toàn trường dựa trên bằng chứng về vấn đề của học sinh cấp Tiểu học Tham vấn tâm lý với cá nhân hoặc nhóm học sinh Tiểu học Tư vấn cá...
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG NĂM HỌC 2020-2021
  Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh bổ sung năm học 2020-2021 của Trường như sau: ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH Học sinh các lớp: – Lớp Hai (sinh...
Chi tiết