THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Kính gửi: – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường. Thực hiện Công văn số 870/UBND...
Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra Kính gửi: – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường. Thực...
Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra Kính gửi: – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường. Thực...
Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra Kính gửi: – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường. Thực...
Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra
Kính gửi: – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường. Thực hiện Công văn số 413/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Công văn số 396/SGDĐ...
Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra   Kính gửi:     – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhâ...
Chi tiết
THÔNG BÁO SỐ 2 về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV)
THÔNG BÁO SỐ 2 Về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV)   Kính gửi:     – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường.   Thực hiện ...
Chi tiết
THÔNG BÁO – Về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV)
THÔNG BÁO Về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV)   Kính gửi:   – Phụ huynh học sinh.                    – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường.  ...
Chi tiết