THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin thông báo: Nhà trường sẽ đăng tải thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 trên website và facebook của nhà trường ...
Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Kính gửi: – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường. Thực hiện Công văn số 870/UBND...
Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra Kính gửi: – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường. Thực...
Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra Kính gửi: – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường. Thực...
Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra Kính gửi: – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường. Thực...
Chi tiết
QUY TRÌNH RỬA TAY THƯỜNG QUY
Bước 1: Làm ướt 2 lòng bàn tay bằng nước. Lấy xà phòng và chà 2 lòng bàn tay vào nhau. Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3: Chà 2 lòng bàn...
Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra
Kính gửi: – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường. Thực hiện Công văn số 413/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Công văn số 396/SGDĐ...
Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra
THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra   Kính gửi:     – Phụ huynh học sinh. – Cán bộ, giáo viên và nhâ...
Chi tiết