TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI ĐẠT CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH COGNIA
Sau một năm thực hiện các yêu cầu khắt khe từ đơn vị kiểm định giáo dục quốc tế Cognia (Hoa Kỳ), ngày 25/7/2022, Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội rất vinh dự khi cùng 7 thành viên khác thuộc ...
Chi tiết
Cán bộ giáo viên
Cán bộ giáo viên Năm học 2018-2019, đội ngũ cán bộ giáo viên của Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục có 41 thầy cô, gồm 4 tổ chuyên môn: Tổ Toán: – Số lượng giáo viên: 10 thầy cô. – Các môn...
Chi tiết
Cơ sở vật chất
Tọa lạc tại trung tâm khu biệt thự Thành ủy Hà Nội, 229 phố Vọng với diện tích gần 3.000m2; CGD School gồm hơn 30 phòng học chuyên biệt như: phòng Toán, Tiếng Việt, phòng Ngoại ngữ, Tin học, phòng Hội...
Chi tiết
Cơ cấu tổ chức
Trường tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội là cơ sở giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội   HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP...
Chi tiết
Chiến lược phát triển
Định hướng năm học 2021-2022   ...
Chi tiết
Mô hình nhà trường
Các môn học và hoạt động giáo dục Tiếng Việt CGD thành công là do học tiếng Việt học được phương pháp học, phương pháp tư duy ngôn ngữ. Ngay từ lớp một, bằng cách phân tích ngữ âm, tìm ra cấu trúc của...
Chi tiết
Triết lý giáo dục
Công nghệ giáo dục (CGD) thiết kế những việc làm giáo dục cho học sinh tự mình làm ra sản phẩm giáo dục cho chính mình. Bản thiết kế thao tác hóa việc học sao cho dễ làm, dễ học: Học sinh nào cũng học...
Chi tiết
Lịch sử ra đời
Năm 1978, Hồ Ngọc Đại mở trường Thực nghiệm tại Hà Nội. Trường vừa là nơi học tập của con em Hà Nội, vừa là cơ sở nghiên cứu khoa học về giáo dục phổ thông, nhằm phát triển tối ưu trẻ em Việt Nam hiện...
Chi tiết