Tin hoạt động , Tin tức

THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
– Phụ huynh học sinh.
– Cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường.
 
Thực hiện Công văn số 862/SGDĐT-VP ngày 20/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin thông báo: Cho phép học sinh nghỉ học từ ngày 23/3/2020 đến hết ngày 03/4/2020.
Trong thời gian nghỉ, BGH trường đề nghị toàn thể quý Phụ huynh và gia đình học sinh, toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường tiếp tục chủ động tìm hiểu và theo dõi cập nhật thông tin về dịch bệnh; thực hiện tốt các khuyến cáo mới nhất từ Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh; hạn chế đi lại và lưu trú tại các khu vực được công bố là vùng dịch.
Nếu có các triệu chứng của dịch bệnh, phụ huynh và gia đình học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường liên hệ các số điện thoại thường trực của nhà trường:
(1) Thầy Nguyễn Đăng Tùng, Phó Hiệu trưởng: 0989383824
(2) Cô Lê Bích Hằng, Nhân viên y tế trường: 0968328109
Trân trọng.
BAN GIÁM HIỆU