Tin hoạt động , Tin tức

THÔNG BÁO DỪNG PHÁT HÀNH HỒ SƠ TUYỂN SINH

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội thông báo:
Nhà trường đã phát hành đủ hồ sơ tuyển sinh theo kế hoạch đã đăng tải.
Nhà trường xin thông báo dừng phát hành hồ sơ tuyển sinh năm học 2019-2020.
Trân trọng.