CGD School – British council: Bản tin tháng 10
Bản tin số Thứ 2! Chúng tôi vui mừng giới thiệu với Quý vị về bản tin hàng tháng số Thứ hai của chúng ta. Chúng ta đã khởi đầu một năm học mới thật bận rộn nhưng hiệu quả. Thầy...
Chi tiết
CGD School – British council: Bản tin tháng 9
Kính gửi Phụhuynh Xin chào mừng Quý Phụ huynh đến với Bản tin tháng 9. Bản tin đầu tiên! Chúng tôi vui mừng giới thiệu với Quý vị về bản tin đầu tiên của Hội Đồng Anh và ...
Chi tiết