Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội thông báo kế hoạch Ngày tựu trường năm học 2019-2020: thứ Ba, ngày 06/8/2019.

– Từ 7h30-8h00: GVCN đón HS tại lớp (Sơ đồ lớp đã được thông báo tới GVCN để thông tin với PHHS; đồng thời được dán tại bảng tin nhà trường).
– Từ 8h00-8h10: HS tập trung tại các vị trí lớp theo quy định.
– Từ 8h10-8h25: Chào đón các em HS lớp Một.
– Từ 8h25-8h35: Văn nghệ chào mừng.
– Từ 8h35-8h50: Phát biểu chào mừng của cô Hiệu trưởng, cảm xúc của học sinh.
– Từ 8h50-9h00: Phát biểu và tặng hoa của đại diện Hội cha mẹ học sinh trường.
– Từ 9h00-9h20: Ban Giám hiệu tặng quà chào mừng HS lớp Một.
– Từ 9h20: HS di chuyển về lớp và chuẩn bị các điều kiện học tập (trong buổi sáng).

Chú ý:
– Từ chiều thứ Ba ngày 06/8/2019, HS bắt đầu học theo thời khóa biểu Học kì I năm học 2019-2020.
– Xe bus theo tuyến bắt đầu phục vụ HS từ chiều thứ Ba ngày 06/8/2019.