Cơ cấu tổ chức

Trường tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội là cơ sở giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội

 

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

1. GS.TSKH Hồ Ngọc Đại
Viện trưởng Viện Công nghệ giáo dục.

2. GS.TS Đinh Quang Báo
Ủy ban Hội đồng Quốc gia giáo dục.

3. TS. Nguyễn Thị Ban
Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm – Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.

4. TS. Ngô Thị Tuyên
Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ giáo dục – NXB Giáo dục.

 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ
Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn
Nguyên Giáo viên Trường Tiểu học Thực nghiệm (1980-2012)
Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thực nghiệm (2002-2012)
Huy chương vì sự nghiệp giáo dục và nhiều bằng khen, giấy khen của ngành giáo dục.
Điện thoại: 090 449 1471

Phó Hiệu trưởng: NGUYỄN HỒNG THUÝ
Cử nhân Ngoại ngữ; Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Nguyên Chuyên viên Trung tâm Công nghệ giáo dục (2002-2006)
Nguyên Trợ lý Ban giám đốc và HĐQT Trường Quốc tế Hà Nội (2006-2008)
Nguyên Phó Tổng giám đốc thứ hai Trường Quốc tế Hà Nội (2008-2013)
Điện thoại: 091 305 0787

Phó Hiệu trưởng: NGUYỄN ĐĂNG TÙNG
Cử nhân Sư phạm Sinh – KTNN, Cử nhân Sư phạm Giáo dục chính trị; Thạc sỹ Triết học
Nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu Công nghệ giáo dục (2006-2009)
Nghiên cứu viên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2009-2015)
Cán bộ Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới CT, SGK GDPT, Bộ GD&ĐT (2015-7/2017)
Điện thoại: 098 938 3824