Giới thiệu

Chiến lược phát triển

Nằm trong chiến lược phát triển tổng thể, CGD School hướng tới sứ mệnh đào tạo thể hệ trẻ Việt Nam hội nhập toàn cầu với kiến thức vững chãi, chuẩn nhân cách, hoàn thiện các kỹ năng mềm để hội nhập, sáng tạo và tự học hỏi trong suốt quá trình học tập và lao động trong tương lai.

Tầm nhìn đến năm 2020, CGD School sẽ phát triển thành hệ thống trường liên cấp mầm non, tiểu học đến phổ thông đạt chuẩn trường hội nhập quốc tế – Nơi học tập và hoàn thiện chính mình trở thành niềm vui mỗi ngày của các học sinh.