Dịch vụ

Chăm sóc và hướng dẫn tự học sau giờ học

Để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận cha mẹ học sinh, nhà trường sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc và hướng dẫn tự học sau giờ học cho học sinh đang học tại Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội và học sinh ở các trường trong khu vực. Cụ thể như sau:

• Đối với học sinh đang học tại Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục:

– 16h30-17h15: Bộ phận dịch vụ sẽ tiếp nhận học sinh theo danh sách đã đăng ký, cho học sinh ăn nhẹ và nghỉ ngơi

– 17h15-19h15: Học sinh tham gia các câu lạc bộ theo nhu cầu hoặc tham gia vui chơi dưới sự hướng dẫn của nhân viên/giáo viên

– 19h15-19h30: Phụ huynh đón học sinh tại trường

• Đối với học sinh đang học trường khác:

– 16h30-17h00: Bộ phận dịch vụ sẽ tiếp nhận học sinh tại Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội hoặc đến đón học sinh tại trường đang học theo danh sách đã đăng ký

– 17h00-17h15: Học sinh ăn nhẹ

– 17h45-19h15: Học sinh được hướng dẫn tự học hoặc tham gia các câu lạc bộ theo nhu cầu,  tham gia vui chơi dưới sự hướng dẫn của nhân viên/giáo viên

– 19h15-19h30: Phụ huynh đón học sinh tại trường

Lưu ý:  Lịch hoạt động trên đây có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Phụ huynh có thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại Văn phòng nhà trường trong giờ hành chính.