Chuyện thầy kể

Cậu học sinh “đầu gấu” và căn “biệt thự” tặng thầy giáo cũ
“Tôi không nhớ rõ đó là năm nào nữa. Chuyện xảy ra cách đây cũng lâu lắm rồi, tôi chỉ lờ mờ nhớ hình như là những năm đầu của đổi mới. Một giáo viên chủ nhiệm lớp lên báo cáo với tôi về một trường hợp...
Chi tiết