Những điều cần biết

Những điều cần biết
NHỮNG ĐIỀU PHỤ HUYNH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC CHO CON VÀO TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI I. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 1. Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục theo chuẩn kiến thức và ...
Chi tiết