HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2018 – 2019)
   HỌC PHÍ Khối 1: –  Học kì 1: 18.000.000đ/học kì/học sinh. –  Học kì  2: 19.500.000đ/học kì/học sinh. Khối 2,3,4,5: 35.000.000đ/năm/học sinh. Quy định thanh toán Đóng theo tháng: đó...
Chi tiết
HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (Năm học 2017 – 2018)
HỌC PHÍ 3.200.000 đ/tháng/học sinh Quy định thanh toán Đóng theo tháng: đóng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 hàng tháng Đóng 1/2 năm: Giảm 3% tổng số tiền, chỉ áp dụng khi học phí được đóng trước khi b...
Chi tiết