THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG NĂM HỌC 2020-2021
  Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh bổ sung năm học 2020-2021 của Trường như sau: ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH Học sinh các lớp: – Lớp Hai (sinh...
Chi tiết