Tuyển sinh

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRỰC TUYẾN (ONLINE) NĂM HỌC 2020-2021

Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội, xin được giới thiệu với Phụ huynh các bước đăng ký dự tuyển trực tuyến (online) vào lớp Một năm học 2020 -2021 gồm:

      Bước 1:

  • Phụ huynh đăng nhập vào đường link: http://bit.ly/tuyen-sinh-cgd trên Website và Fanpage của trường theo sẽ xuất hiện biểu mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lớp Một.

      Bước 2:

  • Phụ huynh vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong biểu mẫu. Địa chỉ email của phụ huynh trong biểu sẽ được nhà trường sử dụng trong suốt quá trình tuyển sinh (gửi giấy hẹn, kết quả đo nghiệm,..). Sau khi điền xong thông tin, phụ huynh nhấn vào mục “Gửi đi” hoặc “Submit” ở cuối biểu mẫu.

      Bước 3: 

  • Trong thời gian 01 tuần kể ngày đăng ký, nhà trường sẽ gửi Giấy hẹn đo nghiệm qua địa chỉ email của phụ huynh. Việc đăng ký dự tuyển chỉ được coi là hoàn thành khi phụ huynh nhận được Giấy hẹn đo nghiệm.
  • Trường hợp phụ huynh không nhận được Giấy hẹn đo nghiệm sau đăng ký 01 tuần, cần phản hồi ngay cho Bộ phận tuyển sinh của nhà trường để nhận sự hỗ trợ kịp thời theo số điện thoại 847.986 hoặc địa chỉ email tuyensinhcgd@gmail.com

Lưu ý:

  • Nhà trường sẽ dừng nhận đăng kí dự tuyển khi đủ chỉ tiêu của năm học.
  • Khi đưa trẻ đến trường tham gia đo nghiệm, phụ huynh mang theo Giấy hẹn đo nghiệm có dán ảnh chân dung học sinh và mua hồ sơ đăng kí dự tuyển tại Bàn đón tiếp.

 BAN GIÁM HIỆU